HomeBosna a Hercegovina › Bosna a Hercegovina obecně

Bosna a Hercegovina obecně

Bosna a Hercegovina jako samostatný státní útvar vznikla po rozpadu Jugoslávie v roce 1992. V současnosti zde žije skoro 4 miliony obyvatel. Stát sousedí s turisticky oblíbeným Chorvatskem, Srbskem a Černou Horou. Velkou část území tvoří hornatá krajina. Nejvyšším vrcholem je Maglič (2 386 m). Nad oblastí převládá kontinentální klima, což znamená, že jsou zde teplá léta a zimy naopak chladné.

Hlavním městem je Sarajevo. Je to největší město v zemi a žije v něm asi 400 000 lidí. Na území Bosny a Hercegoviny se oficiálně mluví třemi jazyky. Jde o bosenštinu, srbštinu a chorvatštinu. Vzhledem k etnické struktuře obyvatel nemá země jednotné svátky na celostátní úrovni. Každá etnická skupina slaví jiné svátky.

Oblast se může pochlubit zajímavou a pohnutou historií. Jako první ji obsadili Římané, ty v 6. století nahradili Slované. Území Bosny a Hercegoviny se pak na několik staletí stalo součástí Byzantské říše. Následně po jejím zániku oblast připadla k Chorvatskému a Srbskému království. Během 12. století došlo k osamostatnění Bosny a jejímu hospodářskému rozkvětu. V druhé polovině 15. století území ovládli Turkové. Oblast Bosny a Hercegoviny se tak stalo na dalších 400 let součástí Osmanská říše. Po úspěšné vzpouře proti nadvládě Turků se přilehlá oblast stala součástí Rakousko-Uherska. Pod Rakousko-Uhersko patřila Bosna a Hercegovina do roku 1918. Po jejím rozpadu se zemi nepodařilo osamostatnit, ale stalo se součástí jugoslávské federace. Federaci tvořilo 6 svazových republik. Její rozpad předcházela krvavá občanská válka trvající 3,5 roku.

Dnes už je zde klid, návštěvníci by měli ale pamatovat, že válka zde zanechala nechtěné dědictví v podobě min a tak se podle toho chovat a zbytečně neriskovat.

Turisticky nejzajímavějšími cíly Bosny a Hercegoviny je obec Radimlje, město Sarajevo, vesnice Medjugorje, středověké město Počitelj, jeskyně Badanj, vodopády Kravice, archeologická osada Mogojelo chráněné území Hutovo Blato.

Bosna a Hercegovina měna

V Bosně a Hercegovině se jako měna používá takzvaná konvertibilní marka (konvertibilna marka). Tato měna se používá od roku 1998 a odpovídá ceně německého platidla, tedy v současnosti Eura. Po čtyři roky se používal kurz jedna ku jedné. Nyní můžeme v Bosně a Hercegovině směňovat v pevném kurzu 1 EUR = 1,95583 BAM, 1 BAM = 0,51129 EUR. V přepočtu tedy bosenská měna vychází asi na dvě konvertibilní marky za jedno euro. Kódem měny je BAM, v Bosně a Hercegovině je označována jako KM. Peníze si můžete směnit v bance, ve směnárnách či v bankomatu pomocí karty. S kartou můžete samozřejmě platit v některých supermarketech či restauracích.

Bosna a Hercegovina jazyk

V Bosně a Hercegovině se jako jazyk nejčastěji používá chorvatština a srbština a bosňančina. Bez problémů se domluvíte také rusky, u mladších obyvatel německy či anglicky.

Napiš názor